• Den elfte utgåvan oöverträffad världsomspännande integration ger uttryckliga uppgifter om icke-amerikanska marknader, instrument, shower och system.
  • Ny punkt för punkt diskurser klargöra effekten av förändringar i både innovation och riktlinjer på globala säkerhetsmarknader.
  • På samma sätt har tre avsnitt åtagit sig att underordna skydd - som för närvarande är standard venture instrument.