• I sitt arbete med föreningar runt om i världen såg Simon Sinek att några grupper litar på varandra så djupt att de faktiskt skulle sätta sina liv på is för varandra. Olika grupper, oavsett vilka impetuser som erbjuds, är avsedda att infighting, diskontinuitet och besvikelse. Varför?