• Du kommer att bekanta dig med de centrala idéerna om dessa framsteg och förstå deras egenskaper och brister från certifierbara kontextuella analyser; hoppa djupt in i deras specialiserade, finansiella, politiska och lagliga komplexiteter; och additionskunskaper om deras framtid från selektiva möten med många tekniska industripionjärer. Ingen kodning eller matematik krävs!