• Sinek börjar med en stor förfrågan: Varför är några personer och föreningar alltmer kreativa, progressivt kraftfulla och mer vinstgivande än andra? Av vilken anledning beställer lite mer anmärkningsvärd ovillighet från kunder och arbetare samma? Faktum är att även bland de fruktbara, av vilken anledning är så par redo att återanpassa sitt välstånd om och om igen?