• Pressad med aktivitet och intresse, är början på denna 6: e krigare arrangemang den perfekta bekantskap för perusers nya Med Warriors världen. Också hängivna fans kommer att vara glada att hitta de nya åtaganden som unfurl efter tillfällen av en Vision av skuggor.