• Amusingness kyler luften med roliga kärleksfulla blandas medierepresentationer av Stephen Gilpin som Sneezy strävanden att värma sig med några meningslösa resultat.