• Resultatet av detta extraordinära utredningsarbete är en överraskande glimt av de hemliga agenternas verkliga liv och en aldrig tidigare skådad historia av den mest övertygande och kontroversiella avdelningen i den amerikanska regeringen.